De tódolos pobos que invadiron esta zona en épocas pasadas, foron quedando restos que actualmente motivan que haxa unha grande riqueza de recursos culturais. Atópase a presencia do pobo romano, xermano e árabe, en restos e testemuñas como: castros, miliarios, aras, moedas, mámoas, dolmes, etc. Tamén destacar o elevado número de edificacións relixiosas (igrexas, cruceiros, capelas,...).                                                                                                        
capela difuminada