Horario de 8:30 a 14:30h.  Mª Luisa Santiago Pérez (Responsable oficina)

WIFI. Foto ordenadores

Ubicado dentro do edifico da antiga cámara agraria de Oímbra, o Telecentro conta con 7 oredandores de acceso a todos os usuarios e usuarias do Municipio, con acceso a internet, rede Wifi, etc., co cal nas inmediacións do edificio, na que se atopa un parque infantil hai rede WIFI dispoñible.

O seu principal obxectivo é facilitar o acceso ás novas tecnoloxías a toda a poboación que o desexe, a fin de lograr a súa participación efectiva na Sociedade da Información.